הזמנת לוקר

המחשת פתיחת מנעול

 • |  0
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |  5
 • |
 • |
 • |
 • |
 • | 10
 • |
 • |
 • |
 • |
 • | 15
 • |
 • |
 • |
 • |
 • | 20
 • |
 • |
 • |
 • |
 • | 25
 • |
 • |
 • |
 • |
 • | 30
 • |
 • |
 • |
 • |
 • | 35
 • |
 • |
 • |
 • |

*שים לב, טעות נפוצה! במידה והמספרים בקוד סמוכים אחד לשני, לדוגמה 22-20-30 , יש לשים לב שכדי להגיע למספר 20 בפעם השנייה, יש לסובב רק סיבוב אחד מלא מאחר והספרה 20 קרובה לספרה 22 ותנועה קטנה של החוגה כבר חלפה על הספרה 20.

לוקרים מבית לוקר אמבין | footer