לוקרים מבית לוקר אמבין | header
הזמנת לוקר
לוקרים במאות בתי ספר ברחבי הארץ
בחירת לוקר אישי במערכת ממוחשבת
שירות לקוחות טלפוני או מנציג בבית הספר

רוצים לוקר ליד הכיתה?

משאירים את הדברים הכבדים בבית הספר ונמנעים מסחיבת משאות כבדים בילקוט
הזמנת לוקר
לוקרים מבית לוקר אמבין | footer