הזמנת לוקר

תקנון

 1. כללי

  1. אתר לוקרים (להלן: "האתר") שפותח ומופעל ע"י חברת סייברסרב, משמש דרך נוספת לרכישת והשכרה של לוקרים ומוצרים נוספים מחברת לוקר אמבין.

  2. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע.

  3. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין לוקר אמבין. עקב כך הינך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון. גלישה באתר ו/או רכישת מוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

 2. אודות המכירות

  1. לוקר אמבין מאפשרת לך להשכיר/ לרכוש מוצרים ושירותים שונים של חברת לוקר אמבין באמצעות האתר, בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים.

  2. עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג "דף מכירה" הכולל את המוצר, או השירות המוצע, מחיר המחירון ואת זמן האספקה.

  3. כדי לבצע הזמנה של מוצר או שירות יש תחילה לבחור את המוצר לאחר מכן יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי, ואז הופך המשתמש ל"מבצע פעולה". כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה. דע: הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחים.

  4. במקרה של רכישת שובר ניתן לנצלו על בסיס מקום פנוי. במידה ולא יהיה באפשרותך לנצל את השובר תוך 30 יום תהא זכאי לקבל החזר כספי מלא. חברת לוקר- אמבין שומרת לעצמה את הזכות לבטל את השובר ולזכות את הלקוח בסך החיוב.

  5. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של לוקר אמבין לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, לוקר אמבין תהיה זכאית לבטל את ההזמנה. ה. דמי השימוש עובר הלוקר כוללים דמי רישום חד פעמיים עבור כל הזמנה בסך 50 ₪ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

 3. שיטות המכירה         
  הגולש בוחר מוצר (מומלץ לעיין בדף המכירה בטרם ביצוע הקניה) ומבצע את הקניה בהתאם להוראות באתר.

 4. שמירה על סודיות המידע אודות המשתמש 
  כדי לרכוש מוצר/שירות יש לבחור תחילה סיסמא אישית, אשר תלווה אותך בכל הרכישות ו/או שימוש באתר. לאחר מכן הנך מתבקש לספק מידע נוסף לצורך ביצוע העסקה, כגון שם, כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. מעבר לשימוש במידע הנ"ל לצורך הרכישה, לוקר אמבין מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתכם אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. לוקר אמבין תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן שירות. לוקר אמבין נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר , על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן אך בקיום מקרים שאינה בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, לוקר אמבין לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

 5. ביטול עסקה
  דמי הביטול הם באופן יחסי לתקופת השימוש ולא פחות מ - 50 ₪ ובלבד שהודעת הביטול התקבלה עד הראשון במרץ בכל שנה.
  התקבלה הודעת הביטול לאחר הראשון למרץ לא יהיה זכאי הלקוח להחזר כספי.

 6. שליחת הודעות וחשבוניות    
  ידוע לי ואני מאשר לשלוח לי באמצעות דוא"ל ו/או מסרונים הודעות ו/או מידע בנוגע ללוקרים ו/או להזמנות ו/או למוצרים ו/או מידע אחר והודעות. כמו כן אני מאשר לשלוח לי בדרך זו חשבוניות ממוחשבות בגין ההזמנות שביצעתי.
 7. רשימת המתנה

  1. במקרה שלא נותרו לוקרים פנויים במתחם, הנך רשאי למלא בקשה להצבת ארונית נוספת במתחם (להלן: "הבקשה"). במסגרת הבקשה תמלא פרטי כרטיס אשראי להבטחת התשלום במקרה של הצבת הארונית.

  2. עם קבלת הבקשה תפעל לוקר אמבין להציב ארונית נוספת במתחם.

  3. לאחר הצבת הארונית תשלח לך הודעת דוא"ל ו/או הודעת טקסט בהתאם פרטים אשר יוזנו על ידך.

  4. עם קבלת ההודעה תוכל לבחור לוקר בארונית שהוצבה באמצעות מספר השובר שתקבל בסיום מילוי הבקשה.

  5. לוקר אמבין אינה מתחייבת  להציב ארונית בהתאם לבקשה והצבתה הנה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

  6. כמובן, ככל שלא תוצב ארונית לא תחויב בכל תשלום בגין הבקשה.

  7. במקרה שלוקר אמבין הציבה ארונית בהתאם לבקשה דמי הביטול במקרה זה יהיו בשיעור 100% מסכום ההזמנה (בין השאר ובהתחשב בכך כי הארונית הוצבה במיוחד עבורך).

 

אמנת שירות (חלק בלתי נפרד מן התקנון)


לוקר-אמבין מודה לך על הצטרפותך לעשרות אלפי לקוחותיה ומאחלת לך הנאה מלאה מהלוקר ששכרת.

 1. הלוקר ניתן לשימוש מייד לאחר השלמת הרכישה של הלוקר וקבלת הקוד הסודי באתר המאובטח www.lockerim.co.il  או במוקד השירות וההזמנות בטלפון: 1-599-54-54-50. ידוע לי שבחירת הלוקר ו/או מימוש השובר הינם באחריותי בלבד.

 2. לוקר-אמבין מבצעת את כל שירותי ההשכרה והאחזקה של הלוקרים באתר.* בכל מקרה של תקלה, בירור או בעיה אחרת הקשורה בלוקר יש לפנות למוקד שירות הלקוחות וההזמנות בטלפון : 1-599-54-54-50

 3. לוקר-אמבין מתחייבת לטפל בפנייתך תוך 72 שעות מקבלתה, לא כולל שבתות חגים וימים בהם בתי הספר אינם פועלים.

 4. בתום תקופת השכירות** יש לפנות את הלוקר מכל ציוד ולהשאירו נעול עם המנעול שנמסר לשימושכם ע“י לוקר-אמבין. לוקר-אמבין רשאית (אך לא חייבת) לפנות את הציוד שיושאר בלוקר לאחר תום תקופת השכירות ולאחסנו ו/או להעבירו לאתר ע“ח השוכר ועל אחריותו. השוכר לא יוכל לבוא בכל טענה ו/או דרישה ללוקר אמבין במקרה שהושאר הציוד על ידו כאמור וללוקר אמבין לא תהא כל אחריות לציוד זה בכל מקרה.

 5. השירות שמספקת חברת לוקר-אמבין כולל ביטוח אחריות כלפי צד ג‘ לכל לוקר המוצב באתר, אך אינו כולל אחריות לתכולת הלוקר או לציוד המאוחסן בו.

 6. לוקר-אמבין תשמור על פרטיות השוכרים ולא תפתח את הלוקר שלא באישור השוכר או נציג מטעם הנהלת האתר, אלא לצורך מתן שירותים, תיקון הלוקר או לוקרים סמוכים, או אם יתעורר חשד לסיכון כלשהו בלוקר או בתכולתו.

 7. דמי השימוש עבור המנעול משולמים באופן חד פעמי ויוחזרו לאחר סיום השימוש בהעברה בנקאית, בכפוף להחזרת המנעול תקין לחברת לוקר-אמבין, לפי בקשתך בכתב ובלבד שתתקבל תוך שנה מסיום תקופת השכירות. במקרה של גניבה או אבדן, יגבו דמי שימוש נוספים.

 8. דמי השימוש עבור המנעול מעניקים לך אחריות לתקופת השכירות לכל תקלה או נזק שיגרמו למנעול.

 9. הנך רשאי לבטל את שכירות הלוקר בכל עת. דמי ביטול יחייבו בהתאם לתקנון התקף במועד הביטול.

 10. לא ניתן לבצע החלפת לוקר באותו מתחם ולא משנה מהי הסיבה, החלפת לוקר תתאפשר רק למתחם אחר.

 11. התקשרותך עם לוקר-אמבין פותרת את האתר ו/או הנהלתו מאחריות לכל תביעה והתחייבות כלפיך או כלפי מי מטעמך, בכל הקשור ללוקר.

 12. ידוע לי שהסכמתי לתנאים אלה, הייתה תנאי מקדים להסכמתם להשכיר לי את הלוקר. ידוע לי שהשלמת פרטי הלקוח במלואם הינה הכרחית לשם קליטת ההזמנה.

* אתר- המוסד בו מוצבים הלוקרים. ** תקופת השכירות - ממועד הרישום ועד תום ועד לסיום שנת הלימודים, או הסמסטר, על פי האתר והעניין