הזמנת לוקר

החלפת לוקר

החלפת לוקר באותו מתחם אינה אפשרית.

להגשת בקשה להחלפת לוקר במתחם אחר, הנכם מתבקשים ההוריד את הטופס, למלא את הפרטים ולשלוח בחזרה

לפקס: 08-9282184  או לדוא"ל: [email protected]

בקשתכם תיבחן ותטופל תוך 48 שעות מעת קבלתה.

לחץ להורדת טופס-בקשה-להחלפת-לוקר